Tavuklarda davranım özellikleri ve sosyal yapı

Engin Yenice

Abstract


Kümes hayvanlarının evcilleştirilmesi, insanlık için önemli gelişmelerden biridir ve insanlar için protein ihtiyacı sağlamada büyük etkisi olmuştur. Evcilleştirme; anatomi, davranış ve fizyolojinin spesifik ihtiyaçlara göre modifiye edildiği süreklilik arz eden genetik bir süreçtir. Kümes hayvanlarının fiziksel ve sosyolojik ortamdaki değişimlere karşı geliştirdiği karmaşık davranışsal tepkiler vardır. Kümes hayvanlarının yaşamında yapılan değişikliklere nasıl uyum sağladığını anlayabilmek için öncelikle kısa ve uzun vadeli cevapların davranışsal aralığına ve genetik varyasyonun bilinmesine ihtiyaç vardır. İlk evcilleştirilmesinden beri, tavuklar eti ve yumurtası için yetiştirilmiştir ve son yıllarda tavukların davranışı ve refahı konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Tavukçulukta üretim uygulamalarının tavuklar üzerine etkisinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu makalede tavuklarda folluk seçimi, grup içi ilişkiler ve beslenme gibi bazı davranım özellikleri ele alınmıştır. Tavuklarda korku ve ıstırap verimi olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerdir. Üreticiler tarafından bazı davranışların bilinmesi, daha sağlıklı tavukların yetiştirilmesini sonuçta daha fazla ve kaliteli üretim yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde bir bilim dalı haline gelen davranım, yumurta tavuklarının önemli davranış özelliklerinin bilinmesi, onların bakımları ile ilgili uygulamalarda üreticilere çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yetiştiricilik açısından tavukların önemli bir davranım özelliği; sürü içerisinde zamanla birçok koloninin oluşması ve bu kolonilerin kendi içlerinde hiyerarşik bir yapının oluşturulmasıdır.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Schjelderup-Ebbe, T. 1935. Social behavior of birds. In Murchison, C.: A handbook of social psychology, chap. 20, pp: 947-972, Worcester, Mass.

Mills, D.S. 2003. Medical paradigms for the study of problem behaviour: a critical review. Appl. Anim. Behav. Sci., 81: 265–277.

Göger, H. 1994. Tavuklarda çeşitli davranım özellikleri ve zorlanım. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 81:5-13.

Webster, A.B. 2002. Behavior of chickens. In Commercial Chicken Meat and Egg Production, pp: 71-86, Springer, Boston, MA.

Collias, N.E., Collias, E.C., Hunsaker, D., Minning, L. 1966. Locality fixation, mobility and social organization within an unconfined population of Red Jungle Fowl. Anim. Behav., 14: 550-559.

Guhl, A.M. 1958. The development of social organisation in the domestic chick. Animal Behaviour, 6: 92-111.

Petterson, I.C., Freire, R., Nicol, C.J. 2016. Factors affecting ranging behaviour in commercial free range hens. World’s Poultry Science Journal, 72: 137-150.

Rodriguez-Aurrekoetxea, A., Estevez, I. 2016. Use of space and its impact on the welfare of laying hens in a commercial free-range system. Poultry Science, 95: 2503-2513.

Chielo L.I., Pike, T., Cooper, J. 2016. Ranging behaviour of commercial free-range laying hens. Animals, 6: 28.

Krause, E.T., Naguib, M., Trillmich, F., Schrader, L. 2006. The effects of short term enrichment on learning in chickens from a laying strain (Gallus gallus domesticus). Appl. Anim. Behav. Sci., 101:318-327.

Edgar, J., Held, S., Paul, E., Pettersson, I., Price, R. I. A., Nicol, C. 2015. Social buffering in a bird. Animal behaviour, 105: 11-19.

Kent, J.P. 1987. Experiments on the relationship between the hen and chick (Gallus gallus): the role of the auditory mode in recognition and the effects of maternal separation. Behaviour, 102: 1-13.

Newberry, R. C., Estevez, I., Keeling, L.J. 2001. Group size and perching behaviour in young domestic fowl. Appl. Anim. Behav. Sci., 73: 117-129.

de Haas, E.N., Kemp, B., Bolhuis, J.E., Groothuis, T., Rodenburg, T.B. 2013. Fear, stress, and feather pecking in commercial white and brown laying hen parent-stock flocks and their relationships with production parameters. Poult. Sci., 92: 2259-2269.

Gilani, A. M., Knowles, T.G., Nicol, C.J. 2014. Factors affecting ranging behaviour in young and adult laying hens. Br. Poult. Sci., 55: 127-135.

Delius, J.D. 1988. Preening and associated comfort behavior in birds Ann. N. Y. Acad. Sci, 525: 40-55

Thuy D.A., Larsen, H., Rault, J.L. 2018. Behavioural repertoire of free‐range laying hens indoors and outdoors, and in relation to distance from the shed, Australian Veterinary Journal, 96: 99-100.

Clayton, D.H., Loye, J.E., Zuk, M. 1991. Coevolution of avian grooming and ectoparasite avoidance bird-parasite interactions, ecology, evolution and behavior. Oxford Oxford University Press, 258-289 pp.

Cantarero, A., López-Arrabé, J., Redondo, A.J., Moreno, J. 2013. Behavioural responses to ectoparasites in pied flycatchers Ficedula hypoleuca: an experimental study J. Avian Biol., 44: 591-599.

Carvalho, R.R., Palme, R., Silva Vasconcellos, A. 2018. An integrated analysis of social stress in laying hens: The interaction between physiology, behaviour, and hierarchy. Behavioural processes, 149: 43-51.

Emmans, G.C. 1977. The nutrition intake of laying hens given a choice of diets in relation to their protein requirement. British Poultry Science, 18: 227-236.

Forbes, J.M. and Shariatmadari, F. 1994. Diet selection for protein by poultry. World’s Poultry Science Journal, 50: 7-24.

Forbes, J.M. and Covasa, M. 1995. Aplication of diet selection by poultry with particular reference to whole cereals. World’s Poultry Science Journal, 51: 150-165.

Hughes, B.O. 1984. The principle underlying choice feeding behavior in fowls-with special reference to production experiments. World’s Poultry Science Journal, 40: 141-150.

Robinson, D. 1985. Performance of laying hens as affected by split time and split time composition dietary regimens using ground and unground cereals. British Poultry Science, 26: 299-309.

Yenice, E. 2003. Broylerlerin Performansı Üzerine Seçmeli Yemlemenin Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 67 s. Ankara.

Fanatico, C., Owens-Hanning, C.M., Gunsaulis, V.B., Donoghue, A.M. 2016. Choice feeding of protein concentrate and grain to organic meat chickens, Journal of Applied Poultry Research, 25:156-164.

Hughes, B. O. 1979. Appetites for specific nutrients. British Poultry Science, 141-169.

Portella, F.J., Caston, L.J., Leeson, S. 1988. Apparent feed particle size preference by broilers. Canadian Journal of Animal Science, 68: 923-930.

Kutlu, H.R. 1993. Kanatlı hayvanlarda yem seçimi tekniğine dayalı besleme uygulamaları. Teknik Tavukçuluk Dergisi, Ekim-Aralık 1993: 8-12.

Çadırcı, Ş. 2014. Prerequisites for Diet Selection in Poultry. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 18: 53-65.

Hughes, B.O., Wood-Gush, D.G.M. 1971. Investigations into specific appetites for sodium and thiamine in domestic fowls. Physiology and Behaviour, 6: 331-339.

Forbes, J.M. 2007. Learning about food: Conditioned Preferences and aversions. In: Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals, 117-143. CAB International, Wallingford, Oxon.

Kare, M.R., Mason, J.R. 1986. The chemical senses in birds. In: Avian Physiology, edn. 4th. Ed. P. D. Sturkie, pp: 59-73. Springer Verlag, New York.

Forbes, J.M., 2010. Palatability: principles, methodology and practice for farm animals. In: Animal Science Reviews, Eds. David Hemming, 229-243. CAB International, Wallingford, Oxon.

Balog, J.M. and Millar, R.I., 1989. Influence of the sense of taste on broiler chick feed consumption. Poultry Science, 68: 1519-1526.

Jones, R.B., Gentle, M.J. 1985. Olfaction and behavioural modification in domestic chicks (Gallus domesticus). Physiology and Behaviour, 34: 917-924.

Hughes, B.O., 1971. Allelomimetic feeding in the domestic fowl. British Poultry Science, 12: 359366.

Covasa, M., Forbes, J.M., 1994. Performance of broiler chickens as affected by split time feeding and wheat-diluted diet. Proceedings of the 9th European Poultry Conference, Vol. 1, 457-458. World Poultry Science Association.

Joshua, I.G., Mueller, W.J., 1979. The development of a specific appetite for calcium in growing broiler chicks. British Poultry Science, 20: 481-490.

Sherwin, C.M., Nicol, C.J., 1993. A descriptive account of the pre-laying behavior of hens housed individually in modified cages with nests. Applied Animal Behaviour Science, 38: 49-60.

Riber, A.B., 2010. Development with age of nest box use and gregarious nesting in laying hens. Applied Animal Behaviour Science, 123: 24-31.

Lentfer, T.L., Gebhardt-Henrich, S.G., Frohlich, E.K.F., von Borell, E., 2011. Influence of nest site on the behaviour of laying hens. Applied Animal Behaviour Science, 135: 70-77.

Appleby, M., Smith, S., Hughes, B., 1993. Nesting, dust bathing and perching by laying hens in cages: effects of design on behaviour andwelfare. British Poultry Science, 34: 835–847.

Meijsser, F.M., Hughes, B.O., 1989. Comparative analysis of pre-laying behaviour in battery cages and in 3 alternative systems British Poultry Science, 30: 747-760.

Freire, R., Appleby, M.C., Hughes, B.O., 1998. Effects of social interactions on pre-laying behaviour in hens. Applied Animal Behaviour Science, 56: 47-57.

Perry, G.C., Charles, D.R., Day, P.J., Hartland, J.R., Spencer, P.G., 1971. Egg-laying behaviour in a broiler parent flock. Worlds Poultry Science Journal, 27: 162.

Clausen, T., Riber, A.B., 2012. Effect of heterogeneity of nest boxes on occurrence of gregarious nesting in laying hens. Applied Animal Behaviour Science, 142: 168-175.

Riber, A.B., Nielsen, B.L., 2013. Changes in position and quality of preferred nest box: Effects on nest box use by laying hens. Applied Animal Behaviour Science, 148: 185-191.

Appleby, M.C., Maguire, S.N., McRae, H.E., 1986. Nesting and floor laying by domestic hens in a commercial flock. British Poultry Science, 27: 75-82.

Appleby, M.C., McRae, H.E., 1986. The individual nest box as a super-stimulus for domestic hens. Applied Animal Behaviour Science, 15: 169-176.

Ringgenberg, N., Frohlich, E.K.F., Harlander-Matauschek, A., Toscano, M.J., Wurbel, H., Roth, B.A., 2015. Effects of variation in nest curtain design on pre-laying behaviour of domestic hens. Applied Animal Behaviour Science, 170: 34-43.

Riber, A.B., 2012. Gregarious nesting-An anti-predator response in laying hens. Applied Animal Behaviour Science, 138: 70-78.

Cooper, J.J., Appleby, M.C., 1994. Individual variation in hens' pre-laying behaviour and the incidence of floor eggs. Applied Animal Behaviour Science, 41: 271.

Cronin, G.M., Barnett, J.L., Storey, T.H., Thomson, P.C., Hemsworth, P.H., 2012. The relationship between pre-laying activity and corticosterone concentrations, and the interpretation for laying hen welfare. Proceedings of the 23rd Annual Australian Poultry Science Symposium, Sydney, New South Wales, Australia, 19-22 February, pp: 168-171.

Shimmura, T., Azuma, T., Hirahara, S., Eguchi, Y., Uetake, K., Tanaka, T., 2008. Relation between social order and use of resources in small and large furnished cages for laying hens. British Poultry Science, 49: 516-524.

Appleby, M., Smith, S., Hughes, B., 1993. Nesting, dust bathing and perching by laying hens in cages:effects of design on behaviour and welfare. British Poultry Science, 34: 835–847.

Hester, P.Y., Enneking, S.A., Jefferson-Moore, K.Y., Einstein, M.E., Cheng, H.W., Rubin, D.A., 2013b. The effect of perches in cages during pullet rearing and egg laying on hen performance, foot health, and plumage. Poult. Sci, 92: 310–320.

Appleby, M.C., Duncan, I.J.H., 1989. Development of perching in hens. Biol. Behav, 14: 157–168.

Otu-Nyarko, E., 2010. (PhD Thesis) University of Connecticut; Storrs, CT, USA: The Effect of Stress on the Vocalizations of Captive Poultry Populations.

Harvey, S., Phillips, J.G., Rees, A., Hall, T.R., 1984. Stress and adrenal function. J Exp Zool, 232: 633–645.

Grams, V., Bögelein, S., Grashorn, M.A., Bessei, W., Bennewitz, J., 2015. Quantitative genetic analysis of traits related to fear and feather pecking in laying hens. Behavior genetics, 45: 228-235.

Taşkın, A., Şahin, A., Camcı, Ö., Erener, G., 2015. Kanatlılarda Anti-Stres Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Türk Tarım –Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3: 571-576.

Mushtaq, M.M.H., Pasha, T.N., Saima, A.M., Mushtaq, T., Parvin, R., Farooq, U., Mehmood, S., Iqbal, K.J., Hwangbo, J., 2013.Growth performance, carcass traits and serum mineral chemistry as affected by dietary sodium and sodium salts fed to broiler chickens reared under phase feeding system. Asian Australas J Anim Sci, 26: 1742–1752.

Muiruri, H.K., Harrison, P.C., 1991. Effect of peripheral foot cooling on metabolic rate and thermoreregulation of fed and fasted chicken hens in a hot environment. Poult Sci, 70: 74–79.

Balnave, D., Muheereza, S,.1997. Improving eggshell quality at high temperatures with dietary sodium bicarbonate. Poult Sci, 76: 588–593.

Mahmoud, K.Z., Beck, M.M., Scheideler, S.E., Forman, M.F., Anderson, K.P., Kachman, S.D.,1996. Acute high environmental temperature and calcium-estrogen relationships in the hen. Poult Sci, 75: 1555–1562.


 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License
Print ISSN:1302-3209 - Online ISSN:2147-9003

Journal of Poultry Research (JPR) is indexed in: